1 februari , Max, Maximillan har  namnsdag. 

SPF,s Ord.f Mats Nilsson.Även denna bild blir större vid ett klick på bilden SPF,s Ord.f Mats Nilsson.Även denna bild blir större vid ett klick på bilden

 

Klicka på omslaget ovan, och du kan läsa och bläddra.

Rydebäck 2023 01 25

Medlemmarna i SPF Seniorerna Rydebäck kallas härmed till
ÅRSMÖTE
Tisdagen den 7 mars klockan 15,15 på Restaurang Tegel Rydebäck

Förslag till fröredragningslista
1. Mötets öppnade
2. Val av mötesfunktionörer ( ordf, sekreterare, två protokolljusterare )
3. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
4. Faställande av föredragningslista
5. Behandling av styrelsens årsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Beslut om resultat-och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om budget och plan för verksamheten
10. Beslut om årsavgiften  för 2024, styrelsens förslag 300 kr
11. Beslut om antalet stryrelseledamöter
12.Val av ordförande
13. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter
14. Val av revisorer och ersättare
15. Val av ombud till distriktsstämma och ersättare
16. Val av värdinnor och värdar
17. Beslut om antalet ledamöter i valbereningen
18. Val av valberedningens ordförande och övriga ordinarie ledamöter
19. Behandling av eventuellt inkomna motioner
20. Övriga frågor
21. Mötet avlutas
 

SPF Rydebäck
är som alla SPF föreningar politiskt och religiöst obunden.
Men roligt har vi:-)
Vi har våra månadsmöten på RestaurangTegel i Rydebäck klockan 15.15-17 första tisdagen i månaden, med undantag av juni, juli och augusti.
Förutom månadsmöten arrangerar vi resor, studiebesök och studiecirklar.
Andra aktiviteter är  bridge, gymnastik, kulturgrupp, operacafé och biljard.

Vi är
 365 medlemmar.
Årsavgiften är
270 kronor.
Här kan du klicka för medlemskap!
 

Oavsett vilken
SPF-förening man tillhör är man välkommen att delta i andra föreningars aktiviteter. Det innebär att du har tillgång till ett 50-tal föredrag, kan delta i resor och underhållningsprogram.
Du kan också vara med i olika cirklar, från akvarellmålningar till ölprovning.
Välkommen som medlem!

Mångfald, möten och möjligheter.
 
Vi är drygt 25.000 som är 65+ i Helsingborg och mer en 12 procent (3100) är medlemmar i SPF Seniorerna. Två gånger per år delar vi ut vår programkatalog till
alla medlemmar.
En viktig uppgift för de lokala föreningarna är att hitta olika aktiviteter som stimulerar till gemenskap.