Ordförande
Mats Nilsson
0708 223 223 
Svanögatan 1 
257 31 Rydebäck
Epost: mln4607@gmail.com​​​​​​​​​​​​​​

Vice ordförande
Jan Heidne
0706 223 035
Grindögatan 6
257 32 Rydebäck
Epost: jan.heidne@telia.com

Sekreterare
Jeanette Dahlén
0769 451 558
Hammarögatan 14
257 30 Rydebäck
Epost: jeanette.dahlen@hotmail.com

Kassör
Marie-Louise Larsson
0702 277 356
Tjärögatan 97
257 33 Rydebäck
Epost: ml.larsson6@gmail.com

Programansvarig
Christer Edman
0708 672 676
Vindögatan 79
Epost: christer.edman@telia.com

Teater/Resor
Inger Larsson
0705 979 842
Rydebäcks Stationsgata 34
257 34 Rydebäck
Epost: inger@vandergraaf.se

Medlemsansvarig
Lars Eklund
0722 259 494
Vindögatan 94
257 33 Rydebäck
Epost: lars.eklund.le@gmail.com