Konst och kultur i gemenskap.
 

KONST- OCH KULTUR i gemenskap. 
 Ansvarig Kerstin Brandt 070-6845932
Numera begränsas aktiviteterna till
”hemmaplan” dvs Skåne.
Gruppen träffas en gång per månad och diskuterar och tar reda på vilket utbud av kultur som kan vara av intresse.

 

    Torsten Östergren olja
     Rydebäck/ Kvistofta