I fritidslokalen i centrum finns
onsdagar 9.00-11.30:
 
BILJARD      
ansvarig Gösta Johansson
070-4903743